شرکت ملی نفت چگونه شکل گرفت؟

شرکت ملی نفت چگونه شکل گرفت؟

شرکت ملی نفت از آغاز تاکنون با فراز و نشیب‌های فراوانی روبرو بوده است. این شرکت که مهمترین نهاد نفتی ایران است به منظور حفظ جايگاه خود در منطقه و در عرصه بین‌الملل، سياست‌های خود را در بخش ميدان‌های مشترک نفت و گاز متمرکز کرده است.
عدم توسعه میادین مشترک تبعات زیادی دارد/ فاصله زیاد ایران با جهان در ذخیره سازی

عدم توسعه میادین مشترک تبعات زیادی دارد/ فاصله زیاد ایران با جهان در ذخیره سازی

یک کارشناس حوزه انرژی معتقد است یکی از موضوعات مهم در زمینه رفع ناترازی استفاده از منابع گازی کشور در میادین مشترک گازی و تمرکز بر ذخیره‌سازی گاز بوده که دولت سیزدهم با ورود به این حوزه، اقدامات خوبی رقم زده است که باید این رویکرد تداوم یابد تا با تولید و ذخیره‌سازی گاز به ناترازی مقطعی گاز کشور در فصول سرد سال پایان دهیم.