شگویا در مجمع سال ۴۰۳ به‌ازای هر سهم ۱۹۰ تومان سود تقسیم کرد

شگویا در مجمع سال ۴۰۳ به‌ازای هر سهم ۱۹۰ تومان سود تقسیم کرد

داخلی‌سازی، عامل اصلی کاهش ریسک تولید ناشی از عدم وجود کاتالیست پالادیوم/ بازسازی کامل درایورهای واحد شیمیایی و نقشه‌برداری از قطعات یدکی تحریمی، شاهراه ساخت داخل و رفع موانع تولید/ انجام موفقیت‌آمیز بزرگ‌ترین اورهال تاریخ تأسیس پتروشیمی شهید تندگویان با ۳۲۰ هزار نفرساعت پروژه تعمیراتی/ شگویا به‌ازای هر سهم ۱۹۰ تومان سود تقسیم کرد.
پلیمر پادجم در یک قدمی تولید

پلیمر پادجم در یک قدمی تولید

با ورود استایرن منومر به مجتمع شرکت توسعه پلیمر پادجم، واحد مهم و استراتژیک ABS این شرکت در آستانه تولید محصول قرار گرفت.