آغاز عملیات حفاری در میدان گازی پارس جنوبی

آغاز عملیات حفاری در میدان گازی پارس جنوبی

سال گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت از واگذاری حفاری ۳۵ حلقه چاه در میدان گازی پارس جنوبی به پیمانکاران داخلی خبر داد اکنون پس از اقدامات مقدماتی و تجهیز سکوها، بزودی عملیات حفاری آغاز می‌شود.
سیاست افزایش تعرفه گاز در اروپا برای مدیریت مصرف

سیاست افزایش تعرفه گاز در اروپا برای مدیریت مصرف

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴ سال گذشته هزینه انرژی در اروپا تا ۵۵۹ درصد نسبت به دوران پیش از وقوع بحران کووید افزایش یافته است و در این میان برخی کشور با هدف کاهش مصرف انرژی به ناگزیر سیاست‌های افزایش تعرفه را در پیش گرفته‌اند.
دردسر جایگزینی گاز روسیه در اروپا

دردسر جایگزینی گاز روسیه در اروپا

با وجود اینکه اتحادیه اروپا مدعی غلبه بر وابستگی به انرژی روسیه بدون پیامدهای منفی شده است، سوئیچ این بلوک از خط لوله گاز روسیه به ال‌ان‌جی، هزینه‌هایش را افزایش داده است.