خبرنامه پیامکی انرژی پرس

خبرگزاری انرژی پرس برای پوشش سریع و دقیق تر سرویس رایگان به صورت پیامکی دارد که مهمترین اخبار صنعت نفت و پتروشیمی را به صورت پیامکی برای اعضای خود که به این لحظه بیش از ۴۰۰۰ نفر از فعالین سابق صنعت نفت و پتروشیمی، مدیران حال حاضر صنعت نفت و پتروشیمی و نمایندگان کمیسیون انرژی را شامل میشود.

شما هم  در صورتی که تمایل دارید اخبار مهم نفت و پتروشیمی را به صورت پیامکی دریافت کنید فرم زیر را پر بفرمایید