تعهد آذربایجان به توسعه انرژی های سبز به عنوان میزبان کاپ ۲۹

تعهد آذربایجان به توسعه انرژی های سبز به عنوان میزبان کاپ ۲۹

جمهوری ‌آذربایجان، با ذخایر عظیم نفت و گاز خود، در ســـال‌ جـــــاری میزبان بیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونهمین نشست اقلیمی سازمان ملل‌‌‌‌‌متحد موسوم به کاپ‌۲۹ است و اهدافی بلندپروازانه را به‌منظور کاهش انتشار کربن دنبال می‌کند.
چشم‌اندازهای موجود برای برای تنوع انرژی پاک در خاورمیانه

چشم‌اندازهای موجود برای برای تنوع انرژی پاک در خاورمیانه

کشورهای سراسر جهان به دنبال کاهش اتکای خود به واردات انرژی در بحبوحه عدم قطعیت ژئوپلیتیکی هستند و تلاش‌ها برای تامین انرژی داخلی را افزایش داده‌اند. انرژی‌های تجدیدپذیر به طور فزاینده‌ای در این زمینه راه‌حل بدیهی در نظر گرفته می‌شوند‌ که هم توسط اقتصاد و هم نگرانی‌های اقلیمی حمایت می‌شود.
بیش از ۵۰ درصد پرت انرژی در تاسیسات دولتی است نه بخش خانگی/ در ناترازی نیرو سوءمدیریت جدی وجود دارد

بیش از ۵۰ درصد پرت انرژی در تاسیسات دولتی است نه بخش خانگی/ در ناترازی نیرو سوءمدیریت جدی وجود دارد

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم، تاکید کرد که نزدیک به 60 درصد هدررفت انرژی در تاسیساتی که عموما متعلق به دولت است اتفاق می افتد، اما توپ را به زمین مردم می‌اندازند.