استخدام نیرو در شرکت مپنا

استخدام نیرو در شرکت مپنا

انتشار اگهی جعلی با عنوان «شرکت مپنا برای تامین نیروی خود به‌صورت غیرفراگیر در رشته‌های مهندسی، مالی و ... نیرو می‌پذیرد» در فضای مجازی فراگیر شده است.