اولویت جم‌پیلن در سال ۱۴۰۳ صادرات است

اولویت جم‌پیلن در سال ۱۴۰۳ صادرات است

در شش ماهه نخست امسال به‌دلیل نیاز بازار داخلی، صادرات پتروشیمی جم‌پیلن صفر شد اما به‌گفته‌ی مدیرعامل این شرکت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت در سال ۱۴۰۳ صادرات خواهد بود.