بازگشت ساعت کار ادارات به حالت عادی از ۱۵ شهریور

بازگشت ساعت کار ادارات به حالت عادی از ۱۵ شهریور

سخنگوی صنعت برق اشاره کرد: برای مشترکان اداری و عمومی هدف‌گذاری ۱۰۰۰ مگاواتی را برنامه‌ریزی کرده بودیم که با اصلاح ساعت کاری و پایش مصارف سیستم‌های سرمایشی بیش از ۸۵ درصد محقق شد و این برنامه تا ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد. ساعات کار ادارات نیز بعد از این تاریخ طبق مصوبه هیئت وزیران به حالت قبلی بازخواهد گشت.
بیش از ۳۲ هزار مگاوات اثر کولرها بر شبکه برق کشور است

بیش از ۳۲ هزار مگاوات اثر کولرها بر شبکه برق کشور است

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر تقریباً نسبت به بار پایه که حدود ۴۰ هزار مگاوات است، بیش از ۳۲ هزار مگاوات اثر بار‌های سرمایشی است و در حال حاضر تقریباً ۲۰ میلیون کولر آبی و ۱۰ میلیون کولر گازی در حال کار است.
شبکه سراسری برق تحت فشار است

شبکه سراسری برق تحت فشار است

سخنگوی صنعت برق گفت: هر چند که تجهیزات در آمادگی کامل هستند اما فشار زیادی روی آن‌ها قرار دارد به همین دلیل نیازمد همکاری مردم برای گذر از این شرایط هستیم.