امیر اکبری عضو هیئت مدیره پتروشیمی جم منصوب شد

امیر اکبری عضو هیئت مدیره پتروشیمی جم منصوب شد

طی حکمی از سوی علیرضا زمانپور؛ مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، امیر اکبری از مدیران بوشهری صنعت کشور به عنوان نماینده حقیقی سهامدار در هیئت مدیره شرکت پتروشیمی جم منصوب شد