هیچ، سهم ایران از رقابت‌های نفتی در خاورمیانه/ غول‌های انرژی جهان در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کنند

هیچ، سهم ایران از رقابت‌های نفتی در خاورمیانه/ غول‌های انرژی جهان در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کنند

در روزهایی که غول‌های انرژی جهان با کشورهای همسایه قراردادهای توسعه صنعت نفت و گاز امضا می‌کنند، ایران باوجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها و FATF از نبود سرمایه‌گذاری خارجی رنج می‌برد.