دولت در دیپلماسی نفت ضعیف است

دولت در دیپلماسی نفت ضعیف است

نماینده آبادان معتقد است که تحریم‌ها و ضعف دیپلماسی نفتی دولت عمده دلیل به نتیجه نرسیدن ساخت پالایشگاه ها در کشور است.