تامین ۴۰ درصد از بنزین کشور توسط پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس

تامین ۴۰ درصد از بنزین کشور توسط پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس

علیرضا جعفرپور ، مدیرعامل پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۴۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند و سهم قابل‌توجهی نیز از تولید سایر فرآورده‌ها مانند گاز مایع و نفت سفید را به خود اختصاص داده است.