کاهش ریسک افت قیمت نفت

کاهش ریسک افت قیمت نفت

گلدمن ساکس در یادداشت جدیدی اعلام کرد که برداشت بیش از حد انتظار از ذخایر نفت در اقتصادهای توسعه‌ یافته، می‌تواند ریسک کاهش قیمت نفت را محدود کند.