جهان در انتظار هیدروژن عربی

جهان در انتظار هیدروژن عربی

توسعه بخش هیدروژن نیز مانند سایر حوزه های انرژی مانند نفت و گاز به شدت به تحریم ها گره خورده و با توجه به هزینه بالا و تکنولوژی آن، بدون رفع این محدودیت‌ها امکان ورود پرقدرت از ایران سلب خواهد شد.