مبین انرژی صد درصد سود را میان سهام‌داران تقسیم کرد

مبین انرژی صد درصد سود را میان سهام‌داران تقسیم کرد

مدیرعامل «مبین انرژی» در این مجمع گفت: شرکت‌های پتروشیمی که سال ۹۶ در شورای رقابت شکایت کرده‌اند که باید این شورا مرجعیت تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری یوتیلیتی باشد، همان شرکت‌ها سال ۱۴۰۱ از شورای رقابت شکایت می‌کنند که شما مرجع ذی‌صلاح برای نرخ‌گذاری نیستید.