غفلت در توسعه طرح های آروماتیکی و پروپیلن/روند صعودی تأمین خوراک را جدی بگیریم

غفلت در توسعه طرح های آروماتیکی و پروپیلن/روند صعودی تأمین خوراک را جدی بگیریم

مصطفی سعیدی اظهار کرد: ما در حال حاضر باید به سمت پتروشیمی‌هایی برویم که دچار کمبود محصولات نهایی آن هستیم. هم‌اکنون صنعت کشور به آروماتیک و پروپیلن احتیاج دارد اما همچنان در تولید این محصولات غفلت شده است.