کاتالیست‌های ایرانی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند

کاتالیست‌های ایرانی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی هستند

تقی صانعی گفت: کاتالیست‌های ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی از همان ابتدا مشکلاتی داشتند‌. ایرادات را به سازندگان ایرانی منعکس کردیم. هم اکنون کاتالیست‌هایی ساخته می‌شوند که قابل رقابت با کاتالیست‌های خارجی هستند.