کاهش درآمد روانکاران بورسی

کاهش درآمد روانکاران بورسی

نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های صنعت روانکار حاکی از آن است که مجموع درآمد پنج روانکار بورسی در آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۳ درصد افزایش و نسبت به ماه گذشته یعنی مهرماه ۱.۳ درصد کاهش داشته است.