جوابیه پتروشیمی شازند به گزارش انرژی پرس

جوابیه پتروشیمی شازند به گزارش انرژی پرس

روابط عمومی پتروشیمی شازند در جوابیه‌ای که برای انرژی پرس ارسال کرده است نوشت: با وجود افزایش قابل توجه نرخ خوراک و افزایش شدید هزینه‌ها موفق شده در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از سال گذشته سودآوری داشته باشد.