منتقدان طرح «تأمین قیر رایگان» اگر فسادی دیدند اعلام کنند!/ نمی‌توان به خاطر ضعف نظارتی اجرای قانون را معطل گذاشت

منتقدان طرح «تأمین قیر رایگان» اگر فسادی دیدند اعلام کنند!/ نمی‌توان به خاطر ضعف نظارتی اجرای قانون را معطل گذاشت

عبدالعلی رحیمی مظفری درباره طرح «تامین قیر رایگان» گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که تخصیص ۱۰۰ درصدی را اعلام کنیم اما این کار قابلیت اجرایی شدن ندارد؛ چراکه کل قانون بودجه را باید اصلاح و ردیف جدیدی به آن اضافه کنیم که با این کار هم مجددا بحث تامین منابع به وجود می‌آید.