از ۲ خدمت اعتبار اسنادی ریالی و بیمه مسئولیت کالا رونمایی شد

از ۲ خدمت اعتبار اسنادی ریالی و بیمه مسئولیت کالا رونمایی شد

صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در کنار همه فعالیت‌های معمول خود خدماتی نو را برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور این صنعت پیشگام ابداع و پیگیری کرده است، از این رو این صندوق در دومین رویداد «پتروتِک» از دو خدمت اعتبار اسنادی ریالی و بیمه مسئولیت کالا رونمایی کرد.