تحقق برنامه‌های افزایش تولید در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

تحقق برنامه‌های افزایش تولید در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران اظهار کرد: با تبعیت از راهبردهای درست و اصولی تدوین‌شده از سوی دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری‌های صادقانه وزیر نفت و با آمادگی نیروهای فنی توانستیم برنامه‌های افزایش تولید خود را محقق سازیم.
۴۷۲ هزار بشکه نفت در شرکت نفت و گاز گچساران تولید شد

۴۷۲ هزار بشکه نفت در شرکت نفت و گاز گچساران تولید شد

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران گفت: از ابتدای امسال تاکنون روزانه بیش از ۴۷۲ هزار و ۶۷۱ بشکه نفت به‌وسیله دستگاه‌های تفکیک‌گر و فرآورش سیار MOS و MOT به‌منظور پیشگیری از آلودگی‌های محیط زیستی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران برداشت شده است.
تولید بیش از هزار و ۵۰۰ قلم کالا در شرکت نفت و گاز گچساران

تولید بیش از هزار و ۵۰۰ قلم کالا در شرکت نفت و گاز گچساران

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۵۲۷ قلم کالا به ارزش بیش از دو هزار میلیارد ریال از آغاز امسال تاکنون در این شرکت تهیه و تأمین شده است، گفت: بیش از ۸۵ درصد از این کالاها از تولید کنندگان داخلی خریداری شده است.