قرارداد صادرات گاز ایران به عراق تمدید می‌شود

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق تمدید می‌شود

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق تا پایان سال جاری تمدید خواهد شد، قراردادی که علاوه بر استحکام پیوندهای استراتژیک و امنیتی میان دو کشور به وضوح نشان می دهد عراق همچنان به گاز ایران وابسته است.
ماجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی به کجا رسید؟

ماجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی به کجا رسید؟

قفل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۲۰ سال در گیرودار قراردادهای گوناگون بسته مانده بود، سرانجام در عمر دو ساله دولت سیزدهم باز شد و بزودی با حضور رییس‌جمهور افتتاح می‌شود تا تولید گاز از آخرین فاز میدان مشترک پارس جنوبی آغاز شود.