طعنه رشیدی کوچی به وزیر نفت درباره حذف سهمیه بنزین نوروزی/کارت های سوخت جایگاه ها را برگردانید و به میزان کافی شارژ کنید

طعنه رشیدی کوچی به وزیر نفت درباره حذف سهمیه بنزین نوروزی/کارت های سوخت جایگاه ها را برگردانید و به میزان کافی شارژ کنید

جلال رشیدی کوچی خطاب به وزیر نفت گفت که اگر سهمیه نوروزی تخصیص نمی‌دهید، لااقل کارت‌های سوخت جایگاه‌های بین شهری را اول برگردانید و بعد به میزان کافی شارژ کنید تا مسافران در تامین بنزین مورد نیاز خود در سفر با مشکل مواجه نشوند.