تعمیر خطوط لوله گاز با موفقیت به پایان رسید

تعمیر خطوط لوله گاز با موفقیت به پایان رسید

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: تعمیر خطوط لوله گاز سراسری در بروجن و صفاشهر که در اثر انفجار تروریستی دچار خساراتی شده بودند، با موفقیت و به‌طور کامل پایان یافت و این خطوط عملیاتی شدند.
احتمال افزایش مصرف گاز به ۵۸۰ میلیون مترمکعب

احتمال افزایش مصرف گاز به ۵۸۰ میلیون مترمکعب

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: تعمیر خطوط لوله گاز سراسری در بروجن و صفاشهر که در اثر انفجار تروریستی دچار خساراتی شده بودند، با موفقیت و به‌طور کامل پایان یافت و این خطوط عملیاتی شدند.