بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

گازرسانی نهضت غلطی بود که اوایل دهه ۷۰ در کشور به راه افتاد و نتیجه آن گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد از مساحت ایران و اختصاص ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز است. کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای گازرسانی به کشور هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای آن نبود.
مقررات حذف کربن از هوا در راه است

مقررات حذف کربن از هوا در راه است

قانون‌گذاران پارلمان اروپا به مقرراتی برای حمایت از صدور گواهی برای حذف کربن در اتحادیه اروپا رأی دادند و راه را برای توسعه فناوری‌های نو به‌منظور جذب مستقیم دی‌اکسید کربن از جو هموار کردند.