افق ۵ ساله افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در شرکت ملی نفت

افق ۵ ساله افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در شرکت ملی نفت

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران گفت: شکل‌دهی به تقاضاهای دانش‌بنیان با رویکرد پیاده‌سازی پایلوت میدانی فناوری و ساخت نمونه‌های نیمه‌صنعتی برای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از تولید ناخالص داخلی در افق پنج‌ساله در سطح شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی

ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی

معاون اول رئیس‌جمهوری به ظرفیت ۳۲۰ میلیارد دلاری در آفریقا برای صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: وزراتخانه‌های مربوطه با همکاری دانش‌بنیان‌ها و بخش خصوصی ظرفیت‌های موجود را بررسی کنند و از این بازار کار مناسب برای رونق بخش‌های مهندسی و فنی کشور بیشترین استفاده را ببرند.
کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها توسط وزارت نفت

کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها توسط وزارت نفت

کسب رتبه نخست حمایت از نخبگان و دانش‌بنیان‌ها از دیگر افتخاراتی است که با مهر تأیید سخنگوی دولت در کارنامه وزارت نفت سیزدهم حک شد؛ موضوعی که حکایت از برنده‌ شدن این وزارتخانه در ماراتن حمایت و صیانت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.