کاهش ۱۵ درصدی میزان بارش در کشور

کاهش ۱۵ درصدی میزان بارش در کشور

طبق آخرین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، در حالی به آخرین روزهای سال آبی جاری نزدیک می شویم که میزان بارش ها با کاهش 15 درصدی نسبت به دوره بلند مدت رو به رو شده است.