اقدامات مثبت دولت در بازارسازی نفت نتیجه بخش بود

اقدامات مثبت دولت در بازارسازی نفت نتیجه بخش بود

مهدی هاشم‌زاده بر لزوم بازارسازی نفت تأکید کرد و گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم با اقدامات مثبتی که در بازارسازی نفت صورت گرفته، صادرات ایران پیشرفت خوبی داشته و لازم است همین روند ادامه پیدا کند و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود می‌توانیم در بازارهای جهانی نقش مهمی را ایفا کنیم.
روزهای تاریک پیش روی صادرات نفت ایران

روزهای تاریک پیش روی صادرات نفت ایران

جنگ حماس و اسرائیل تأثیر مستقیمی بر بازار نقت جهانی و صادرات نفت ایران دارد. تبعات این جنگ به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایران را درگیر خواهد کرد.با توجه به اینکه غرب و اسرائیل، ایران را در این حوادث مقصر می‌دانند، حتماً برای تلافی فشارهایی خواهند آورد؛ به خصوص آمریکا به چین درخصوص خرید نفت ایران فشار خواهد آورد و از طرف دیگر ممکن است بخشی از نقل و انتقالات مالی‌ای که در قطر، عمان و امارات برای جابجایی پول نفت ایران وجود دارد دچار خدشه شود.
جنگ خاورمیانه، جنگ دستیابی به منابع طبیعی گاز است

جنگ خاورمیانه، جنگ دستیابی به منابع طبیعی گاز است

یک کارشناس انرژی اظهار داشت: جنگی که در خاورمیانه و شرق مدیرانه شاهدیم بیشتر جنگ برای دستیابی به منابع گاز طبیعی است به همین دلیل صاحب‌نظران معتقدند که در ماه‌های آینده ممکن است شاهد تحولات بزرگی در خاورمیانه باشیم.