تعهد آذربایجان به توسعه انرژی های سبز به عنوان میزبان کاپ ۲۹

تعهد آذربایجان به توسعه انرژی های سبز به عنوان میزبان کاپ ۲۹

جمهوری ‌آذربایجان، با ذخایر عظیم نفت و گاز خود، در ســـال‌ جـــــاری میزبان بیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونهمین نشست اقلیمی سازمان ملل‌‌‌‌‌متحد موسوم به کاپ‌۲۹ است و اهدافی بلندپروازانه را به‌منظور کاهش انتشار کربن دنبال می‌کند.
نقش تهران و ریاض در بلندپروازی برقی باکو

نقش تهران و ریاض در بلندپروازی برقی باکو

باکو برای دستیابی به اهداف مورد نظر در صادرات برق سبز به اروپا از همه توان خود و مشارکت با عربستان، ایران و امارات بهره می‌گیرد تا ظرفیت بالای خود در تولید برق از منابع تجدیدپذیر را بالفعل کند.