پایان گازسوزی در شرق کارون نزدیک است

پایان گازسوزی در شرق کارون نزدیک است

با اتمام پروژه جمع‌آوری گاز 21 مشعل شرق کارون، روزانه 6 میلیون مترمکعب به پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس ارسال و پس از فرآوری به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار می‌گیرد.