تکلیف نفت شیل لرستان چه می‌شود؟

تکلیف نفت شیل لرستان چه می‌شود؟

بررسی‌های انجام گرفته روی مخزن نفت شیل لرستان نشان می‌دهد نفت شیل درجای این مخزن بیش از ۲.۴ میلیارد بشکه و API آن نیز حدود ۴۰ است و جزء نفت سبک و فوق سبک محسوب می‌شود.