مصرف برق به ۱۸۰۰ مگاوات می‌رسد

مصرف برق به ۱۸۰۰ مگاوات می‌رسد

براساس گزارش ارائه شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، اوج بار سال گذشته برق منطقه‌ای تهران ١٢٥٠٠ مگاوات بود که انتظار می‌رود امسال به بیش از ١٣٤٥٠ مگاوات افزایش یابد.
پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

پایداری تولید در دمای ۷۰ درجه نیروگاه رامین

طی روزهای اخیر استان خوزستان به عنوان یکی از گرم‌ترین مناطق جهان، دمای بالای ۵۵ درجه سانتیگرادی را تجربه کرد و این در شرایطی است که دمای حدود 70 درجه سانتیگراد بر فضای نیروگاه حاکم است.