هیچ، سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های نفتی چین

هیچ، سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های نفتی چین

مدیرکل پیشین امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت گفت: به همین دلیل چین در نظر ندارد با سرمایه‌گذاری جدی در نفت و گاز ایران خود را با شرکای اروپایی و عربستانی درگیر کند و ترجیحش این است که نفت ایران را ارزان بخرد و با کالاهایی مثل اتوبوس و یا ساخت فرودگاه تهاتر کند.