تحریم عامل حوادث مرگبار صنعت نفت/  بخشی از حوادث انسانی اجتناب ناپذیر است

تحریم عامل حوادث مرگبار صنعت نفت/  بخشی از حوادث انسانی اجتناب ناپذیر است

رئیس فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس در خصوص وقوع حوادث مرگبار برای کارگران صنعت نفت در حین کار گفت: بخشی از این حوادث به دلیل سهل انگاری و عدم دریافت آموزش‌های لازم به وقوع می‌پیوندد و بخش دیگر به دلیل تحریم به موقع نمی‌توانیم تجهیزات فرسوده را نوسازی کنیم، رخ می‌هد.