کشورهای پیشتاز در تولید نفت در جهان کدامند؟

کشورهای پیشتاز در تولید نفت در جهان کدامند؟

نفت یک منبع طبیعی گرانبها است که اقتصادها را تقویت می‌کند و بر روابط ژئوپلیتیک در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، استخراج و حمل و نقل نفت برای امنیت و توسعه تقریباً هر کشور در جهان امروز بسیار مهم است.
تاریخچه یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان / اکسون موبیل از ابتدا تا کنون

تاریخچه یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان / اکسون موبیل از ابتدا تا کنون

شرکت اکسون موبیل در زمینه اکتشاف، توسعه و توزیع نفت، گاز و فرآورده های نفتی فعالیت می‌کند و دارای بخش‌های بالادست، پایین دست و شیمیایی است. بخش بالادستی نفت خام و گاز طبیعی تولید می‌کند. بخش پایین دستی فرآورده‌های نفتی تولید و تجارت می‌کند. بخش شیمیایی نیز محصولات پتروشیمی را ارائه می‌دهد.