صادرات برق ایران به اروپا

صادرات برق ایران به اروپا

با ارتباطی که بین ایران و ترکیه ایجاد شده امکان تبادل برق با اروپا از لحاظ فنی فراهم شده است، اما این کار نیاز به مذاکره‌های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است.
کویت از عمان برق می‌خرد

کویت از عمان برق می‌خرد

دولت کویت برای خرید برق از  سلطان نشین عمان در تابستان آینده و تعمیق  همکاری های دوجانبه برنامه ریزی می کند.