خیز بلند هلدینگ خلیج فارس در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

خیز بلند هلدینگ خلیج فارس در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان

جلسه هم‌اندیشی «بهره‌مندی از ظرفیت‌های ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان» در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه با حضور مدیران معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.