ایران در اوج صادرات/ تولید روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت

ایران در اوج صادرات/ تولید روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت

هاشم زاده گفت: آمارهای مختلف بیانگر افزایش درآمدهای نفتی ایران بوده و باید گفت اکنون در اوج صادرات قرار داریم، به گونه‌ای که بر اساس آمار ماه اخیر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تولید نفت صورت گرفت و بیش از ۲ میلیون نفت و میعانات گازی به صادرات انجامیده است که درآمد آن برابر درآمد نفتی کل سال ۹۹ بوده و این بیانگر توسعه صادرات نفتی کشور است.