با انفجار یک خط انتقال گاز اتفاقی در کشور نخواهد افتاد

با انفجار یک خط انتقال گاز اتفاقی در کشور نخواهد افتاد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن محکوم کردن اقدام خرابکارانه دشمنان در انفجار خط لوله گاز در استان فارس تاکید کرد: زیرساخت‌های اقتصادی کشور به شدت قوی است و از لحاظ زیرساختی و زیربنایی در وضعیت خیلی خوب قرار داریم و با انفجار یک خط انتقال گاز اتفاقی در کشور نخواهد افتاد.