محمدهاشم نجفی مدیرعامل پتروشیمی جم شد

محمدهاشم نجفی مدیرعامل پتروشیمی جم شد

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با هماهنگی صندوق بازنشستگی کشوری، در حکمی دکتر محمدهاشم نجفی اردکانی از مدیران جوان را به عنوان مدیرعامل جدید پتروشیمی جم منصوب کرد.