۹ درصد از انرژی کشور در پتروشیمی مصرف می‌شود

۹ درصد از انرژی کشور در پتروشیمی مصرف می‌شود

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ۹ درصد از انرژی کشور در صنعت پتروشیمی مصرف می شود که اگر در این صنعت بهینه‌سازی صورت بگیرد، ۱۰ درصد از این مقدار کاهش می‌یابد که معادل یک درصد مصرف انرژی کشور است.