ناترازی کامل گاز تا سال ۱۴۱۰

ناترازی کامل گاز تا سال ۱۴۱۰

رئیس پیشین موسسه مطالعات بین المللی انرژی گفت: با رشد ۵ درصدی مصرف گاز و ۲ درصدی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۱۰ به ناترازی کامل گاز می‌رسیم. البته می‌توانیم میزان مصرف هیدروکربن را در صنایع کاهش دهیم که در این صورت به افت صادرات غیرنفتی می‌رسیم کمااینکه در سال ۱۴۰۰ صنایع فولادی به دلیل کمبود برق و گاز زیانده بوده‌اند.
بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

بخش خانگی چهار برابر خودروها گاز co2 تولید می‌کند

گازرسانی نهضت غلطی بود که اوایل دهه ۷۰ در کشور به راه افتاد و نتیجه آن گازرسانی به بیش از ۹۸ درصد از مساحت ایران و اختصاص ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز است. کارشناسان بارها نسبت به پیامدهای گازرسانی به کشور هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای آن نبود.
سوآپ گاز ایران از ترکمنستان متوقف شد

سوآپ گاز ایران از ترکمنستان متوقف شد

خبرهای دریافتی حاکی است، سوآپ و واردات گاز ایران از ترکمنستان متوقف شده، اما مشخص نیست این توقف مقطعی و به دلایل فنی رخ داده یا دلیل دیگری برای توقف ارسال گاز به ایران وجود دارد.
راه‌حل تامین پایدار گاز برای صنایع چیست؟

راه‌حل تامین پایدار گاز برای صنایع چیست؟

ذخیره سازی گاز برای تأمین گاز پایدار در دوره سرد سال امری اجتناب ناپذیر است اکنون شرایطی مهیا شده است تا صنایع بزرگ چنین رویه‌ای را در پیش بگیرند تا دچار کاهش تولید نشوند.