کشورهای پیشتاز در تولید نفت در جهان کدامند؟

کشورهای پیشتاز در تولید نفت در جهان کدامند؟

نفت یک منبع طبیعی گرانبها است که اقتصادها را تقویت می‌کند و بر روابط ژئوپلیتیک در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد. با افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، استخراج و حمل و نقل نفت برای امنیت و توسعه تقریباً هر کشور در جهان امروز بسیار مهم است.