مرگ یکی از کارگران پتروشیمی بوشهر

مرگ یکی از کارگران پتروشیمی بوشهر

طبق اخبار به دست آنده، یکی از کارگران پروژه‌ای پتروشیمی بوشهر، حین کار و به علت ریزش متریال از بالای سر و سقوط به پائین جان خود را از دست داده است.