مجلس در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود نکرد

مجلس در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ورود نکرد

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به تنوع‌بخشی در سبد سوختی کشور کرد و در حوزه قیمت‌گذاری ورودی نداشت بلکه این اختیار در دست دولت خواهد بود.