بارش‌های کشور ۳۱ درصد کاهش یافت

بارش‌های کشور ۳۱ درصد کاهش یافت

در ۱۳۴ روز ابتدایی سال آبی جاری میزان بارش‌های کشور نسبت به شرایط نرمال افتی ۳۷درصدی داشته است و ذخایر ۲۱ سد مهم کشور کاهشی ۲۵ تا ۹۰درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل دارد.
بارش‌های زمستانه ۵۰ درصد کاهش یافت

بارش‌های زمستانه ۵۰ درصد کاهش یافت

سخنگوی صنعت آب با اشاره به کاهش 50 درصدی میزان بارش‌ها در از آغاز زمستان تاکنون گفت: در چنین شرایطی مدیریت مصرف باید به عنوان یک الگوی جدی در دستور کار باشد و توجه تمام اقشار جامعه به این موضوع به صورت جدی صورت پذیرد.
بارش‌های تهران به یک‌دوم کاهش یافت

بارش‌های تهران به یک‌دوم کاهش یافت

وضعیت بارندگی‌های استان تهران نیز نسبت به میانگین بارش‌های کل کشور نامطلوب است به طوری که در ۱۰۰ روز ابتدایی سال آبی جاری، حجم بارش‌ها در این استان ۵۷.۲ درصد در مقایسه با متوسط دوره مشابه بلندمدت کمتر شده است.