یک ریال از بودجه صندوق نفت دولتی نیست

یک ریال از بودجه صندوق نفت دولتی نیست

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با اشاره به تصویب پیشنهاد پرداخت عیدانه به مناسب میلاد با سعادت امام حسن عسگری (ع) در هیئت‌ رئیسه صندوق‌ها گفت: این هفته مراحل تصویب نهایی آن پایان می‌یابد و هم‌زمان با پرداخت مستمری و مقرری آبان‌ماه، ۴ میلیون تومان عیدانه مناسبتی تقدیم کارکنان بازنشسته می‌شود.
اوجی بر استقلال صندوق‌های بازنشستگی نفت تاکید کرد

اوجی بر استقلال صندوق‌های بازنشستگی نفت تاکید کرد

مدیرکل روابط‌عمومی وزارت نفت گفت: آقای مهندس اوجی وزیر نفت بر استمرار اداره تخصصی، استقلال و غیردولتی بودن صندوق‌های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و اداره صندوق‌ها هماهنگ با سیاست‌های توسعه‌ای وزارت نفت با رویکرد حرفه‌ای و بنگاه اقتصادی تأکید کرده است.