توضیح درباره  نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور

توضیح درباره نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور

توضیح وزیر ارتباطات درباره نحوه پیدا شدن بالگرد رئیس جمهور: به سرعت تیم فنی ۳۰ نفره ای اعم از اپراتورهای ارتباطی و سایر نهادها و مسوولان مرتبط تشکیل دادیم و تمام زیرساخت‌های ارتباطی کشور و توانمندی‌های فنی را بکار گرفتیم که بتوانیم به تیم‌های امدادی کمک کنیم