قدردانی وزیر نفت از رئیس قوه قضائیه برای پیگیری واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر

قدردانی وزیر نفت از رئیس قوه قضائیه برای پیگیری واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر

در پی ورود اثربخش سازمان بازرسی کل کشور به فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر و بازگشت مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیت المال، وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از پیگیری‌های صورت گرفته، قدردانی کرد.
ممانعت سازمان بازرسی از  واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر/ بازگشت ۱۹هزار میلیارد تومان به بیت المال

ممانعت سازمان بازرسی از واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر/ بازگشت ۱۹هزار میلیارد تومان به بیت المال

سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرآیند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصی سازی را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این ورود مبلغی بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان ارزش آن بود، به بیت‌المال بازگشت.